4 oktober 2011

Berichtenbox: een digitale snelweg

image for Berichtenbox: een digitale snelweg image

Het versturen van aanslagen, vergunningen, beschikkingen en andere officiële overheidsdocumenten, moet uiterlijk in 2015 digitaal plaatsvinden. Om dat mogelijk te maken, is er een berichtenbox – mijn.overheid.nl – gebouwd waar de overheid met elke burger kan communiceren. Dertigduizend belastingambtenaren krijgen als eersten hun blauwe belastingbrief met aanslag niet meer thuis in de brievenbus, maar langs de digitale weg.

Het versturen van aanslagen, vergunningen, beschikkingen en andere officiële overheidsdocumenten, moet uiterlijk in 2015 digitaal plaatsvinden. Om dat mogelijk te maken, is er een berichtenbox – mijn.overheid.nl – gebouwd waar de overheid met elke burger kan communiceren. Dertigduizend belastingambtenaren krijgen als eersten hun blauwe belastingbrief met aanslag niet meer thuis in de brievenbus, maar langs de digitale weg.