30 oktober 2012

DigiD ICT-beveiligingassessment binnenkort verplicht

image for DigiD ICT-beveiligingassessment binnenkort verplicht image

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft specifieke maatregelen aangekondigd om de ICT-beveiligingsmaatregelen omtrent overheidssites (en webapplicaties) te verbeteren. Deze maatregelen raken alle DigiD gebruikende overheidsorganisaties: gemeenten en ook provincies en waterschappen.De door de minister opgestelde beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties zijn de basis voor het jaarlijkse assessment die DigiD gebruikende organisaties moeten laten uitvoeren.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft specifieke maatregelen aangekondigd om de ICT-beveiligingsmaatregelen omtrent overheidssites (en webapplicaties) te verbeteren. Deze maatregelen raken alle DigiD gebruikende overheidsorganisaties: gemeenten en ook provincies en waterschappen.De door de minister opgestelde beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties zijn de basis voor het jaarlijkse assessment die DigiD gebruikende organisaties moeten laten uitvoeren.