21 november 2013

‘Digitale overheid is voortvarend bezig’

image for ‘Digitale overheid is voortvarend bezig’ image

‘De digitale overheid 2017 is een missie van de hele overheid – het doet me deugd te kunnen melden dat verschillende partijen voortvarend bezig zijn met de kabinetsdoelstelling.’

‘De digitale overheid 2017 is een missie van de hele overheid – het doet me deugd te kunnen melden dat verschillende partijen voortvarend bezig zijn met de kabinetsdoelstelling.’

Dit schrijft minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij onder andere de ‘Tussenbalans i-NUP’ opmaakt: de stand van zaken van het bouwen aan het fundament van de i-overheid. Dat moet leiden tot verdere digitalisering van het contact tussen de overheid en burgers en bedrijven. Plasterk: “Dat dient te gebeuren op een zodanige wijze dat de dienstverlening van de overheid verbetert, de informatieuitwisseling sneller en makkelijker verloopt en de kosten worden verlaagd. Kortom: burgers en bedrijven centraal, de overheid digitaal, de kosten minimaal.”

Lees meer