17 augustus 2011

Gevolgen decentralisatie alleen op te vangen met optimale informatievoorziening

image for Gevolgen decentralisatie alleen op te vangen met optimale informatievoorziening image

De rijksoverheid is al lang bezig om taken over te brengen naar gemeenten. Het gaat daarbij vooral om arbeidsintensieve activiteiten die veel interactie met de burger vergen. Tegelijkertijd moeten gemeenten de komende jaren fors bezuinigen en hebben ze te maken met vergrijzing van het personeelsbestand. Dat zal voor knelpunten bij de uitvoer zorgen. Die zijn voor een belangrijk deel op te lossen door de informatievoorziening te optimaliseren.

De rijksoverheid is al lang bezig om taken over te brengen naar gemeenten. Het gaat daarbij vooral om arbeidsintensieve activiteiten die veel interactie met de burger vergen. Tegelijkertijd moeten gemeenten de komende jaren fors bezuinigen en hebben ze te maken met vergrijzing van het personeelsbestand. Dat zal voor knelpunten bij de uitvoer zorgen. Die zijn voor een belangrijk deel op te lossen door de informatievoorziening te optimaliseren.