8 juli 2014

ICT en DIV: vrienden voor het leven!

image for ICT en DIV: vrienden voor het leven! image

Als manager van een team Document en informatiemanagers ben ik er de laatste jaren steeds meer achter gekomen dat het belangrijk is om aansluiting te blijven zoeken met ICT. De hoofdzakelijk mannelijke ‘hoe-kom-ik-zo-snel-mogelijk-van-A-tot-Z’-denkers hebben namelijk ernstig behoefte aan invoelende, organisatie sensitieve ‘wat-wil-de-gebruiker-nu-echt’-DIV-collega’s.

Als manager van een team Document en informatiemanagers ben ik er de laatste jaren steeds meer achter gekomen dat het belangrijk is om aansluiting te blijven zoeken met ICT. De hoofdzakelijk mannelijke ‘hoe-kom-ik-zo-snel-mogelijk-van-A-tot-Z’-denkers hebben namelijk ernstig behoefte aan invoelende, organisatie sensitieve ‘wat-wil-de-gebruiker-nu-echt’-DIV-collega’s.

De business is een zenuwachtig en veeleisend baasje en wil 110% zekerheid hebben dat zowel ICT als DIV in staat is het primaire proces te ondersteunen. Zodra daar maar enigszins twijfel over bestaat, gaat de business op zoek naar eigen oplossingen voor de in zijn ogen significante problemen met alle gevolgen. Of deze door de business beleefde problemen reëel zijn is niet de vraag. Belangrijker is dat ze als reëel worden ervaren en dat de indruk bestaat dat ze dit het beste zelf kunnen oplossen, zonder tussenkomst van incapabele ICT’ers en zeurende DIV’ers.

Dat betekent onder andere dat terminologie, frameworks, procesafspraken, eigenaarschap et cetera door DIV’ers en ICT’ers gedeeld en onderling afgestemd moeten worden. Zo kennen veel gebruikte
frameworks als ITIL, BISl en methodieken als SCRUM zowel ICTals DIV-kenmerken, waarin het van belang is dat deze in samenwerking met elkaar worden afgestemd en ingevuld.
DIV kent de business en de primaire processen beter dan een gemiddelde ICT-afdeling en daar ligt dan ook de kracht van samenwerking.

DIV moet meer samen met de business de invulling van de documentaire informatievoorziening voor haar rekening gaan nemen. Om deze vervolgens als hapklare brokken bij ICT aan te leveren, zodat deze beter in staat is precies dat te doen wat gevraagd wordt. DIV zorgt dan weer voor het embedden van deze ICT-oplossing in de business. Dus door gebruik te maken van elkaars sterke kanten, vanuit samenwerking, wederzijds begrip en expertise, zal de business zich meer gezien en geholpen gaan voelen, en niet meer de dwang hebben om continu buiten de kaders om te shoppen.

Edwin Driessen,
redactielid Od
Edwin.Driessen@afm.nl