13 februari 2013

Ict-samenwerking nodig voor standaardisatie

image for Ict-samenwerking nodig voor standaardisatie image

Is het beter de ict met elkaar, het shared service center ISZF of met Leeuwarden te organiseren? ‘De baten moeten worden gerealiseerd door een drastische vermindering van de complexiteit.’ Het gaat om vijf gemeenten in Noordwest Fryslân (NWF): Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel en Menameradiel.

Is het beter de ict met elkaar, het shared service center ISZF of met Leeuwarden te organiseren? ‘De baten moeten worden gerealiseerd door een drastische vermindering van de complexiteit.’ Het gaat om vijf gemeenten in Noordwest Fryslân (NWF): Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel en Menameradiel.