30 september 2011

Vooraankondiging Ontmoetingsplein Een informatiehuishouding

image for Vooraankondiging Ontmoetingsplein Een informatiehuishouding image

De ministerraad heeft op 17 december 2010 het ‘Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst’ vastgesteld, dat de wensen uit het regeerakkoord om te besparen op de overheid belichaamt. De overheid moet meer als één concern gaan werken en ICT speelt daarin een grote rol. De bijbehorende i-Strategie verwoordt hoe ICT Rijksbreed zal worden ingezet. De i-Strategie wordt naar verwachting in november aan de Tweede Kamer verzonden en omvat een aantal actiepunten.

De ministerraad heeft op 17 december 2010 het ‘Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst’ vastgesteld, dat de wensen uit het regeerakkoord om te besparen op de overheid belichaamt. De overheid moet meer als één concern gaan werken en ICT speelt daarin een grote rol. De bijbehorende i-Strategie verwoordt hoe ICT Rijksbreed zal worden ingezet. De i-Strategie wordt naar verwachting in november aan de Tweede Kamer verzonden en omvat een aantal actiepunten.