8 april 2020

Voorbereiden op digitale ontwrichting

image for Voorbereiden op digitale ontwrichting image

Het kabinet onderschrijft dat de voorbereiding op incidenten een nadrukkelijk onderdeel moet zijn van het nationale veiligheidsbeleid. Deze stelling vormt de hoofdaanbeveling van het WRR-rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’, waarop het kabinet middels een Kamerbrief heeft gereageerd. Het kabinet gaat in deze brief ook in op de geleerde lessen naar aanleiding van de Citrix-problematiek.

Het kabinet onderschrijft dat de voorbereiding op incidenten een nadrukkelijk onderdeel moet zijn van het nationale veiligheidsbeleid. Deze stelling vormt de hoofdaanbeveling van het WRR-rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’, waarop het kabinet middels een Kamerbrief heeft gereageerd. Het kabinet gaat in deze brief ook in op de geleerde lessen naar aanleiding van de Citrix-problematiek.

In de reactie op het WRR-rapport constateert het kabinet onder meer dat het uitwisselen van informatie over dreigingen en maatregelen verbeterd kan worden. Ook kondigt het aan dat de verschillende departementen zullen inventariseren waar mogelijke blinde vlekken zitten wat betreft het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS).

Digitale incidenten bij organisaties zoals universiteiten en ziekenhuizen hebben het kabinet in laten zien dat kwetsbaarheden een grote impact kunnen hebben. Begin dit jaar heeft de Citrix-problematiek hen in de praktijk laten zien hoe groot de noodzaak is om aanvullende maatregelen te nemen.

Een belangrijke les was dat er nog geen centraal informatieknooppunt en computercrisisteam voor provincies zijn. Dit jaar start daarom de opzet van een provinciaal informatieknooppunt. Een ander punt van aandacht is de politieke lading van de Citrix-problematiek, waardoor bestuurlijke aspecten verweven raakten met operationele informatie en acties.

Lees hier het WRR-rapport

Lees hier de Kamerbrief