10 oktober 2011

Voortgang beveiliging gemeentelijke websites

image for Voortgang beveiliging gemeentelijke websites image

VNG en KING zijn samen met de betreffende gemeenten, Govcert, Logius en BZK en de betreffende leveranciers de problematiek nader aan het verkennen. Inmiddels is duidelijk geworden dat het om websites gaat die in het verleden door het bedrijf Gemeenteweb zijn gebouwd. De hack heeft naar alle waarschijnlijkheid plaatsgevonden op één getraceerde server. Deze betreffende server is inmiddels uit te lucht gehaald en zal niet meer online komen.

VNG en KING zijn samen met de betreffende gemeenten, Govcert, Logius en BZK en de betreffende leveranciers de problematiek nader aan het verkennen. Inmiddels is duidelijk geworden dat het om websites gaat die in het verleden door het bedrijf Gemeenteweb zijn gebouwd. De hack heeft naar alle waarschijnlijkheid plaatsgevonden op één getraceerde server. Deze betreffende server is inmiddels uit te lucht gehaald en zal niet meer online komen.