19 juli 2012

Webrichtlijnen 2: invoering een strijd tussen rekkelijken en preciezen?

image for Webrichtlijnen 2: invoering een strijd tussen rekkelijken en preciezen? image

Vanaf eind 2014 zijn de nieuwe webrichtlijnen verplicht.

Vanaf eind 2014 zijn de nieuwe webrichtlijnen verplicht.