Od, editie 24

Lees hier het volledige magazine. Onderwerpen die aan bod komen:

Ongewild te moeilijk
In Od 23 stond een recensie van het boek Kan dit weg? van Saskia Giesbers. Het richt zich op het serieus nemen van het informatiebeheer binnen de overheid. Hoe zorg je voor een goed beheer en hoe zorg je dat dat je tijdig vernietigd? Hoofdredacteur Jeroen Jonkers ging onlangs in gesprek met Giesbers om achter haar beweegredenen te komen. Meer lezen

Kwaliteitszorg in informatiebeheer
Gemeenten, maar ook andere overheden, hebben moeite om hun informatiebeheer op orde te krijgen. De ontwikkeling van digitaal werken en digitale dienstverlening verloopt in een hoog tempo. Meer lezen

Wet open overheid
Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) gedeeltelijk in werking getreden. De Woo heeft tot doel om de overheid transparanter te laten worden. De wet is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wob maakte het mogelijk dat er op verzoek informatie aan burgers wordt verstrekt. Deze mogelijkheden blijven ook onder de Woo bestaan, maar met name het actief openbaar maken van documenten wordt aangescherpt. Meer lezen

Werken aan borging
Informatie duurzaam toegankelijk, ongeacht waar het staat. Een groep informatieprofessionals uit archiefdiensten en de gemeentelijke wereld zocht elkaar op om te werken aan die toekomst. Er is ingegaan op de open uitnodiging binnen Common Ground en de eerste stappen naar het concretiseren van de ambitie zijn gezet door de eisen rondom het loggen van activiteiten onder de loep te nemen. Hoe is die weg daar naartoe verlopen en wat is er al bereikt? Meer lezen

Elektronisch zakendoen met de overheid
OL2000 wil bestaande, trage en bureaucratische dienstverlening aan burgers en ondernemers vervangen door digitale dienstverlening die voldoet aan kwaliteitsnormen: de in 2005 gepubliceerde Burger Service Code. Om die technisch mogelijk te maken stuurt OL2000 aan op de ontwikkeling van NORA. Zo moeten burgers en ondernemers het recht krijgen om elektronisch zaken te doen met de e-Overheid. Maar kunnen zij nog voldoende vertrouwen hebben in de e-Overheid en zal dit (voor)recht ooit verworden tot een plicht? Meer lezen