Od, editie 32

Lees hier de hele editie. Onder andere komen aan bod:

Afelonne Doek en Espen Sjøvoll
Wat doe je liever: achteraf kijken wat er aan informatie is en dit organiseren? Of eerst de organisatie van informatie opzetten en al weten wat je uiteindelijk gaat bewaren? Met die gedachte werken we al jaren aan en met het concept archiveren by design. Algemeen rijksarchivaris Afelonne Doek en de Noorse voormalige algemeen rijksarchivaris Espen Sjøvollzijn er groot voorstander van. We gaan met ze in gesprek. Meer lezen

Eerste stap is een succes
Archiveren by design heeft de afgelopen 5 jaar mijn meest optimistische verwachtingen overtroffen. Tegelijkertijd zijn de problemen met de informatiehuishouding van de overheid nog lang niet opgelost. Heeft het wondermiddel dan gefaald? Integendeel! We zijn op de goede weg. Meer lezen

Designer gezocht
Jaarlijks vindt in Eindhoven de Dutch Design Week plaats. Een aantal jaren geleden liep ik daar in een rondleiding mee waarin werd uitgelegd wat “design” eigenlijk inhoudt. Een eye-opener – en tevens een open deur – was dat de designer zich moest verplaatsen in de gebruiker. Liefst letterlijk. Als je bijvoorbeeld een rolstoeltoegankelijke keuken wil ontwerpen, ga dan een paar dagen in een rolstoel zitten koken. Ervaar hoe dat is en verzin iets beters. Meer lezen

Hoe dan?
Het Nationaal Archief ontwikkelt het DUTO-raamwerk: een praktisch instrument voor het borgen van duurzame toegankelijkheid binnen de informatiesystemen van de overheid. De eerste delen staan inmiddels live, de rest volgt in de eerste helft van 2024. Meer lezen

Perspectief van architectuur
De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren te maken gehad met diverse incidenten die het vertrouwen van burgers in de informatiehuishouding van de overheid ernstig hebben geschaad. De beruchte toeslagenaffaire is slechts het topje van de ijsberg. Om nog maar te zwijgen over het zwartlakken van vrijgegeven documenten. Als overheid slagen we er nog steeds niet goed in om onze informatiehuis­houding op orde te krijgen. Meer lezen