In gesprek met de lezer, sessie 2

Od bestaat dit jaar 75 jaar! Daar willen we de komende tijd op verschillende manieren bij stilstaan. Om te beginnen willen we in gesprek met jou, onze lezer. We zijn benieuwd naar jouw vragen en wensen, maar ook willen we jouw vakkennis betrekken bij de totstandkoming van onze artikelen. Dat doen we aan de hand van drie sessies.

18 MEI 2021 (reeds geweest, verslag verschijnt binnenkort)
Onder leiding van Od-redactielid Bart Hekkert wordt gesproken over welke onderwerpen je als lezer bezighouden en wat er leeft binnen jouw organisatie. Als afgeleide daarvan de vraag welk themanummer je graag in 2022 zou willen zien.

21 SEPTEMBER 2021 – 16.00 uur
Verleden, heden en toekomst van onze werkwijze en de effectiviteit daarvan. De nestor van de Od-redactie, André Plat, bespreekt de trends en ontwikkelingen en nodigt je uit tot realisme en creativiteit.

30 NOVEMBER 2021 – 16.00 uur
De laatste sessie wordt geleid door Od-hoofdredacteur Jeroen Jonkers. Wat verwacht je als lezer van je vakblad, in welke mate sluit Od voldoende aan bij jouw dagelijkse praktijk en welke tips heb je voor de redactie?

Heb je interesse om aan één of meer van deze gesprekken deel te nemen? Je bent meer dan welkom. De gesprekken vinden digitaal plaats tussen 16.00 en 17.00 uur. Aanmelden kan door onderstaand formulier in te vullen. Je ontvangt vervolgens de link naar het gesprek in je agenda.

Aanmelden