Leveranciersbijeenkomst ‘inpasbaarheid’

Op de leveranciersbijeenkomst van KING komen drie thema’s aan bod, waarbij inpasbaarheid centraal staat: decentralisaties, standaarden en NUP, en informatiebeveiliging.

Schrijf u in op www.kinggemeenten.nl

Op de leveranciersbijeenkomst van KING komen drie thema’s aan bod, waarbij inpasbaarheid centraal staat: decentralisaties, standaarden en NUP, en informatiebeveiliging.

Schrijf u in op www.kinggemeenten.nl