Miniconferentie gemeenschappelijke e-Depotvoorzieningen

Op uitnodiging van het Nationaal Archief vindt op 30 juni een miniconferentie over gemeenschappelijke e-Depotvoorzieningen plaats. Op de agenda staan strategische scenario’s en vragen over het voorstel van de Archief Coalitie Digitale Duurzaamheid  voor een gezamenlijk landelijk e-Depot.
Het overleg is bedoeld voor vertegenwoordigers van VNG, IPO, UvW, de ministeries van OCW en BZK en delegaties van de leden van de Archief Coalitie Digitale Duurzaamheid (ACDD).

Op uitnodiging van het Nationaal Archief vindt op 30 juni een miniconferentie over gemeenschappelijke e-Depotvoorzieningen plaats. Op de agenda staan strategische scenario’s en vragen over het voorstel van de Archief Coalitie Digitale Duurzaamheid  voor een gezamenlijk landelijk e-Depot.
Het overleg is bedoeld voor vertegenwoordigers van VNG, IPO, UvW, de ministeries van OCW en BZK en delegaties van de leden van de Archief Coalitie Digitale Duurzaamheid (ACDD).
De ACDD bestaat uit: Nationaal Archief, Gemeentearchief Rotterdam, Stadsarchief Amsterdam, de elf Regionale Historische Centra, de Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN), de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN), het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI) en Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN).

Doelen e-Depot
-Voorkomen dat digitale overheidsinformatie verloren gaat.
-Voorkomen dat daardoor de informatievoorziening aan burgers in gevaar komt.
-Het functioneren van de informatiesamenleving in het algemeen.
-De verantwoording door overheid richting volksvertegenwoordiging en burgers.

Meer informatie vindt u op:
http://www.nationaalarchief.nl/actueel/nieuws/miniconferentie-gemeenschappelijke-e-depot-voorzieningen-30-juni-2011