Oratie Charles Jeurgens, hoogleraar Archiefwetenschap

Op 15 september vindt de oratie van dr. Charles Jeurgens plaats aan de Universiteit van Amsterdam. De oratie is getiteld: ‘Het archief is dood, lang leve het archief!’ Alle belangstellenden zijn welkom voor de oratie.

Op 15 september vindt de oratie van dr. Charles Jeurgens plaats aan de Universiteit van Amsterdam. De oratie is getiteld: ‘Het archief is dood, lang leve het archief!’ Alle belangstellenden zijn welkom voor de oratie.
Charles Jeurgens richt zich in zijn onderwijs en onderzoek op de volle breedte van de archiefwetenschap. Zijn bijzondere belangstelling hebben vraagstukken op het gebied van archivering in de veranderende virtuele informatiesamenleving, implicaties van virtualisering voor bestaande archiefinstellingen en -functies, waardering en selectie van archieven en archiefvorming als object van historisch onderzoek.

Waar en wanneer:
Vrijdag 15 september, 16:00 uur
Aula UvA, ingang Singel 411

Meer informatie:
Kijk voor meer informatie over Charles Jeurgens op de website van de Universiteit van Amsterdam (www.uva.nl).