7 augustus 2014

14+ netnummer regiobijeenkomst

image for 14+ netnummer regiobijeenkomst image

Het 14+netnummerteam van KING organiseert tussen eind augustus en begin oktober 11 regiobijeenkomsten door het hele land.

Het 14+netnummerteam van KING organiseert tussen eind augustus en begin oktober 11 regiobijeenkomsten door het hele land.

U wordt van harte uitgenodigd zich hiervoor aan te melden.
Bijna alle gemeenten zijn aangesloten op het 14+netnummer of hebben aangegeven in 2014 aan te sluiten. De implementatie van het 14+netnummer zit er bijna op. Vanaf 2015 ligt de nadruk op het beheer van het 14+netnummer en neemt KING in samenspraak met gemeenten het voortouw in doorontwikkeling.

Het accountteam 14+netnummer maakt na de zomervakanties een laatste ronde langs alle regio’s om de stand van zaken toe te lichten, nieuwe ontwikkelingen aan te stippen en vooral ook ervaringen op te halen en gelegenheid te bieden tot kennisdeling met collega’s.

Lees meer