9 augustus 2021

Algoritmes archiveren

image for Algoritmes archiveren image

Het archiveren van algoritmes blijkt niet altijd eenvoudig voor gemeenten. Het KIA-kennisplatform Informatiehuishouding Overheden ontwikkelde daarom de handreiking Duurzame toegankelijke algoritmes.

Gemeenten zijn verplicht om algoritmes te bewaren. Archivering levert een bijdrage aan het borgen van transparantie en verantwoording over het gebruik van algoritmes. Met behulp van de archieven kan worden gereconstrueerd of er sprake is geweest van ethisch handelen. 

De handreiking legt uit dat het nodig is niet achteraf, maar vooraf de archivering van algoritmen te regelen. Hoe dat precies moet, verschilt per geval. Voor een algoritme geeft de handreiking 3 verschillende fases: analyse, ontwerp blokken en beheer. Voor elk van deze fases zijn vragen opgesteld om het juiste impactprofiel op te stellen. De 4 mogelijke impactprofielen geven elk advies in waar de prioriteiten liggen bij het archiveren daarvan.

Lees hier de handreiking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *