20 september 2011

Andere rolverdeling tussen burger en overheid

image for Andere rolverdeling tussen burger en overheid image

Met het realiseren van een compacte, slagvaardige en dienstverlenende overheid, een streng en rechtvaardig asiel- en immigratiebeleid en een heroriëntatie op het woon- en leefomgevingsbeleid leveren de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Immigratie en Asiel hun aandeel om Nederland te vernieuwen en te versterken. Een andere rolverdeling tussen burger en overheid loopt als een rode draad door het kabinetsbeleid.

Met het realiseren van een compacte, slagvaardige en dienstverlenende overheid, een streng en rechtvaardig asiel- en immigratiebeleid en een heroriëntatie op het woon- en leefomgevingsbeleid leveren de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Immigratie en Asiel hun aandeel om Nederland te vernieuwen en te versterken. Een andere rolverdeling tussen burger en overheid loopt als een rode draad door het kabinetsbeleid.