12 juni 2017

Architectuur mobiel voor gemeenten

image for Architectuur mobiel voor gemeenten image

Via het mobiele kanaal ten behoeve van burgers en gemeenten zijn er tal van mogelijkheden om dienstverlening en kennis te delen. KING heeft een aanzet gemaakt tot een architectuur mobiel. Inhoudelijk is geïnventariseerd welke beschrijvingen voor mobiele overheid er al aanwezig zijn en is verbinding gelegd binnen KING met lopende ‘trajecten’, waaronder het gegevenslandschap en API-strategie. Geboden worden architectuurprincipes en een aanzet voor een afwegingskader voor de inzet van het kanaal mobiel, i.c. mobiele apps.

Via het mobiele kanaal ten behoeve van burgers en gemeenten zijn er tal van mogelijkheden om dienstverlening en kennis te delen. KING heeft een aanzet gemaakt tot een architectuur mobiel. Inhoudelijk is geïnventariseerd welke beschrijvingen voor mobiele overheid er al aanwezig zijn en is verbinding gelegd binnen KING met lopende ‘trajecten’, waaronder het gegevenslandschap en API-strategie. Geboden worden architectuurprincipes en een aanzet voor een afwegingskader voor de inzet van het kanaal mobiel, i.c. mobiele apps.

Informatiemanagers en architecten worden uitgenodigd deze versie te gebruiken en hun bevindingen, hun verzoeken om nadere uitwerking en dergelijke te delen met het projectteam. Hiervoor zijn GEMMA Online, Pleio en e-mail beschikbaar.

We verwachten vooral deelname uit het bestuurlijke en het sociale domein en het domein fysieke ruimte. Bij het bestuurlijke domein denken wij bijvoorbeeld aan apps die worden gebruikt voor (raads)vergaderingen. Graag vernemen wij op welke punten aanscherping, verduidelijking en/of aanvulling nodig is.

Doe mee en/of moedig je collega of leverancier aan om deel te nemen op https://www.pleio.nl/groups/profile/49080272/digitale-agenda-da-2020-achitectuur-mobiel-voor-gemeenten, of mail naar andre.plat@kinggemeenten.nl