8 juni 2012

Best practices en droombeelden van i-NUP

image for Best practices en droombeelden van i-NUP image

De baten i-NUP is live!  Deze tool laat aan de hand van best practices en droombeelden, de baten – en daarmee de meerwaarde – van de basisinfrastructuur NUP in de praktijk zien. i-NUP, implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid, bestaat uit een aantal geprioriteerde e-overheidsbouwstenen, die gemeenten en andere overheidsorganen kunnen gebruiken om hun dienstverlening aan burgers en ondernemers sneller, beter en efficiënter te maken.

De baten i-NUP is live!  Deze tool laat aan de hand van best practices en droombeelden, de baten – en daarmee de meerwaarde – van de basisinfrastructuur NUP in de praktijk zien. i-NUP, implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid, bestaat uit een aantal geprioriteerde e-overheidsbouwstenen, die gemeenten en andere overheidsorganen kunnen gebruiken om hun dienstverlening aan burgers en ondernemers sneller, beter en efficiënter te maken.