17 februari 2021

Beveiliging digitale systemen gemeenten krijgt meer prioriteit

image for Beveiliging digitale systemen gemeenten krijgt meer prioriteit image

Alle gemeenten in Nederland gaan meer prioriteit geven aan de beveiliging van hun digitale systemen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt dat in de resolutie Digitale Veiligheid: kerntaak voor gemeenten.

Alle gemeenten in Nederland gaan meer prioriteit geven aan de beveiliging van hun digitale systemen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt dat in de resolutie Digitale Veiligheid: kerntaak voor gemeenten.

Concreet gaan gemeenten structureler incidenten delen met elkaar en met andere sectoren via de Informatiebeveiligingsdienst (IBD). Ook gaan ze jaarlijks een incidentoverzicht delen met de IBD, zodat een compleet inzicht bestaat in dreigingen, trends en ontwikkelingen. Verder gaan gemeenten elk jaar hun digitaal incidentbestrijdingsplan actualiseren en vaststellen. Ten slotte vindt er een periodieke bespreking plaats in het college van B en W over het onderwerp digitale veiligheid.

Lees hier Digitale Veiligheid: kerntaak voor gemeenten