21 december 2023

Bouwen met informatie

image for Bouwen met informatie image

Januari 2014, Amsterdam. Locatie: zaal stadhuis. Tweehonderd professionals uit het informatiedomein zijn aanwezig: archivarissen, informatiebeheerders en ict’ers. Uit het bouwdomein ook: ingenieurs, architecten, aannemers en beheerders van bruggen, tunnels, wegen en kademuren. Allen onderwerpen ze zich aan een vol programma met de welluidende titel: Bouwen met Informatie.

De boodschap aan de professionals uit het informatiedomein: realiseer je dat steeds meer informatie over de fysieke omgeving, zowel gebouwen als infrastructuur, opgeslagen zit in BouwInformatieManagement. Dat wil zeggen: modellen en complexe databases. Informatie die niet gevonden kan worden in Excelbestanden, pdf’s, kaarten of DMS’en. En de boodschap aan de professionals uit het fysieke domein: deze informatie die jullie nu opbouwen is ook in de toekomst van belang. Van belang bij toekomstige renovaties en veranderingen in de openbare ruimte.

Als je nu niet zorgt dat deze informatie geborgd blijft voor toekomstige gebruikers, staan we straks met lege handen. De overall boodschap aan iedereen: het belang van deze informatie en de complexiteit van het vraagstuk waarmee we te maken hebben zijn zo groot dat we niet als een beroepsgroep of discipline dit vraagstuk kunnen tackelen. De gehele dag bestond uit presentaties die enkel tot doel hadden om elkaars invalshoek te leren kennen en waarom informatieprofessionals zich moeten verdiepen in BouwInformatieManagement en waarom professionals uit het Bouwdomein zich moeten verdiepen wat er nodig om ervoor te zorgen dat hun zorgvuldig opgebouwde datasets ook in de toekomst herbruikbaar blijven. En dat dat dus samen moet!

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 30: Dataficatie. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *