4 november 2020

City Deal tegen cybercrime

image for City Deal tegen cybercrime image

Van digitale wijkambassadeurs tot een lokale helpdesk bemand door IT-studenten: in de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime gaan 8 steden, 3 ministeries, veiligheidsorganisaties en kennisinstellingen samen aan de slag om de cyberweerbaarheid onder burgers en bedrijven te verhogen.

De City Deal ondersteunt gemeenten en de regionale samenwerkingsverbanden Veiligheid en Platforms Veilig Ondernemen. Ook activeert ze hen om burgers en MKB-ondernemers bewust te maken van hun kwetsbaarheid en hun weerbaarheid tegen cybercrime te vergroten. “Een goede samenwerking tussen Rijk en gemeenten bij het beveiligen van onze digitale infrastructuur en tegengaan van cybercriminaliteit is belangrijker dan ooit”, licht Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, toe. “Gezamenlijk beschermen we kwetsbare doelgroepen als ondernemers, jongeren, ouderen en laaggeletterden tegen niets en niemand ontziende cybercriminelen. De afspraken in de City Deal helpen ons daarbij.”