19 mei 2023

Cloud computing

image for Cloud computing image

Cloud computing is bij gemeenten een ontwikkeling die sinds 2000 sterk opkomt. Het omvat computerdiensten die via internet worden ontsloten en die niet meer fysiek bij de gebruiker aanwezig zijn. Ruwweg kan cloud computing worden opgesplitst in infrastructuur (opslag en verbindingen), platforms (databases, identity en access management) en toepassingen (bewerking en verwerking van gegevens). Cloud stelt ook eisen aan het ontsluiten (zoeken en vinden), archivering en preservering van informatie.

Leveranciers die actief zijn in het gemeentelijk domein, passen steeds vaker cloud computing toe voor bijvoorbeeld hosting en specifieke dienstverlening. Zij zien vooral voordelen in het (door)ontwikkelen van hun diensten, het beperken van het aantal varianten en maatwerk, eenvoudiger en flexibeler beheer van resources en het eenvoudiger en sneller kunnen distribueren en beheren van de aangeboden diensten. Steeds meer leveranciers, ook in het gemeentelijk domein, ontwikkelen plannen om hun on-premise diensten geleidelijk te vervangen door cloudversies.

Cloud en gemeenten
Gemeenten kunnen door toepassing van cloud computing eveneens efficiency- en kostenvoordelen behalen. Zo valt in veel gevallen een deel van het technisch beheer weg. Ook zijn beperktere investeringen in hardware en opslagfaciliteiten nodig. Daar staat echter tegenover dat meer nadruk komt te liggen op het functionele beheer. Grootschaligere toepassing van cloud computing kan er ook toe bijdragen dat er meer middelen beschikbaar moeten zijn voor exploitatie en minder voor investeringen. Op de korte termijn: zolang cloud computing aanvullend is op de on-premise ict-oplossingen, zal aandacht moeten worden besteed aan de afstemming tussen cloud en on-premise.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 25: Systemen in beeld. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *