24 april 2012

Co-creatie rondom webrichtlijnen

image for Co-creatie rondom webrichtlijnen image

Eind januari rondde Operatie NUP de impactanalyse Webrichtlijnen af. Momenteel worden vervolgacties uit de impactanalyse opgevolgd. Een van de zaken die Operatie NUP en VNG met BZK oppakken, is een nadere inventarisatie van knelpunten en oplossingen die gemeenten tegenkomen in de toepassing van de Webrichtlijnen. Dat gebeurt onder meer via online co-creatie, waaraan gemeenten en andere betrokken kunnen deelnemen. Onderzocht wordt ook welke oplossingen al beschikbaar zijn.

Eind januari rondde Operatie NUP de impactanalyse Webrichtlijnen af. Momenteel worden vervolgacties uit de impactanalyse opgevolgd. Een van de zaken die Operatie NUP en VNG met BZK oppakken, is een nadere inventarisatie van knelpunten en oplossingen die gemeenten tegenkomen in de toepassing van de Webrichtlijnen. Dat gebeurt onder meer via online co-creatie, waaraan gemeenten en andere betrokken kunnen deelnemen. Onderzocht wordt ook welke oplossingen al beschikbaar zijn.