10 oktober 2012

Cocreatie LV WOZ van start

image for Cocreatie LV WOZ van start image

KING voert een impactanalyse uit voor de gemeentelijke aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Om een compleet beeld te krijgen van de gevolgen hiervan voor de gemeentelijke organisatie, nodigt KING alle gemeenten uit om deel te nemen aan de cocreatie LV WOZ. Deelnemen kan tot 29 oktober via de online enquête. Daarnaast heeft KING een community waar gemeenten en andere betrokkenen van gedachten kunnen wisselen.

KING voert een impactanalyse uit voor de gemeentelijke aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Om een compleet beeld te krijgen van de gevolgen hiervan voor de gemeentelijke organisatie, nodigt KING alle gemeenten uit om deel te nemen aan de cocreatie LV WOZ. Deelnemen kan tot 29 oktober via de online enquête. Daarnaast heeft KING een community waar gemeenten en andere betrokkenen van gedachten kunnen wisselen.