1 november 2009

Column: De samenwerking op de agenda!

image for Column: De samenwerking op de agenda! image

Veel organisaties vinden opnieuw het wiel uit. Ook als het gaat om de digitalisering van hun informatievoorziening. En dat kost geld, veel geld. Samenwerking kan kosten besparen en de effectiviteit vergroten. Lange leve het NUP dan, want dat is een prachtige stimulans.

Veel organisaties vinden opnieuw het wiel uit. Ook als het gaat om de digitalisering van hun informatievoorziening. En dat kost geld, veel geld. Samenwerking kan kosten besparen en de effectiviteit vergroten. Lange leve het NUP dan, want dat is een prachtige stimulans.

Maar… ‘samenwerken is geen natuurlijk gedrag’ en veel samen werkingsrelaties leveren niet het gewenste resultaat op. Ze worden belemmerd doordat het belang van de eigen organi satie – bijvoorbeeld op het vlak van financiering en eigen ICT voorzieningen – voor gaat op het belang van de samenwerking. Maar ook doordat de goede onderlinge contacten ervoor zor gen dat compromissen gesloten worden, terwijl zakelijkheid de boventoon zou moeten voeren. Eigenbelang, eigenwijsheid en gebrekkige communicatie vormen dus vaak een belemmering. Ik kom het tijdens mijn werk als manager en coach veel tegen: mensen die denken dat projectplannen en planningen ‘vanzelf’ leiden tot het gewenste gedrag en resultaat, mensen die colle ga’s niet direct aanspreken op het niet nakomen van afspraken. Managers die puur werken op basis van macht zonder anderen voor het resultaat te boeien en ze daarmee te binden. Maar ook collega’s die niet naar de inhoud van elkaars boodschap luisteren, maar elkaar enkel afrekenen op hoe ze overkomen en op wat ze in het verleden samen hebben meegemaakt. Werk aan de winkel, want één ding is dan zeker: in die situatie zal samenwerken nooit effectief noch succesvol zijn. Er is een need to change met betrekking tot samenwerken! Samen is in essentie de optelsom van individuen die hun eigen weg willen gaan. Het is misschien een cliché, maar dé suc cesfactor voor samenwerking is de manier waarop mensen met elkaar omgaan en ze hun eigen doelen ondergeschikt maken aan het gezamenlijk te bereiken doel.

Elkaar aanspreken op houding en gedrag is moeilijk, maar essentieel. Benoemen wat je ziet en wat het effect daarvan is op jezelf en op de groep waarin je samenwerkt. En dat dan weer in relatie tot het doel dat je samen nastreeft. Een dialoog dus over het effect van gedrag. Het is mooi als je dan ook nog een ‘laag dieper’ komt: wat zijn de persoonlijke gedragsvoor keuren die een rol spelen, welke ervaringen uit het verleden en persoonlijke normen en waarden spelen een rol. Mijn ervaring is dat dat leidt tot meer inzicht in jezelf en in de ander en dat maakt elkaar aanspreken gemakkelijker.

Ik pleit voor een vast punt op de agenda van iedere samen werkingsvorm: ‘De samenwerking’. Ons gedrag is immers grotendeels onbewust en dat moeten we dus bewust blijven bespreken.

 

informatie@need2change.nl

Michiel Rijneke is directeur van need2change bv.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *