16 september 2020

Denk mee over het nieuwe Actieplan Open Overheid

image for Denk mee over het nieuwe Actieplan Open Overheid image

Van 1 september tot en met 30 september verzamelt het Leer- en Expertisepunt Open Overheid ideeën voor  het Actieplan Open Overheid 2020-2022. Via een online consultatieformulier kunnen betrokkenen hun mening geven over welke thema’s een prominente rol in het plan moeten krijgen.

Van 1 september tot en met 30 september verzamelt het Leer- en Expertisepunt Open Overheid ideeën voor  het Actieplan Open Overheid 2020-2022. Via een online consultatieformulier kunnen betrokkenen hun mening geven over welke thema’s een prominente rol in het plan moeten krijgen.

In het vierde Actieplan Open Overheid is in elk geval aandacht voor de thema’s democratie, informatie, communicatie, technologie, organisatie en inkoop. Naast deze vastgestelde thema’s is er ruimte voor inbreng door externe stakeholders.