7 november 2011

Denken vanuit de ander

image for Denken vanuit de ander image

Als overheid werken we uiteindelijk ten dienste van de burgers en de bedrijven. Dat betekent dat we ook vanuit hun perspectief moeten denken bij de inrichting van een in samenhang werkend Stelsel van Basisregistraties. En aan de tussenstapjes die worden gezet, voordat de “eigen” registratie uiteindelijk bij de burger of het bedrijf belandt.

Als overheid werken we uiteindelijk ten dienste van de burgers en de bedrijven. Dat betekent dat we ook vanuit hun perspectief moeten denken bij de inrichting van een in samenhang werkend Stelsel van Basisregistraties. En aan de tussenstapjes die worden gezet, voordat de “eigen” registratie uiteindelijk bij de burger of het bedrijf belandt.