22 februari 2012

‘Dienstverleners moeten de ruimte krijgen’

image for ‘Dienstverleners moeten de ruimte krijgen’ image

Door aanbestedingen, verzelfstandiging en prestatiesturing is de publieke dienstverlening verknipt geraakt. Het doel staat ons niet meer helder voor ogen, zegt hoogleraar bestuurskunde Joop Koppenjan. De toekomst ligt in het combineren van aanbestedingen met het sturen op samenhang en kwaliteit. ‘Het klassieke voorbeeld van de verknipte dienstverlening is natuurlijk de opsplitsing van de NS en ProRail,’ zegt Joop Koppenjan, die verbonden is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Door aanbestedingen, verzelfstandiging en prestatiesturing is de publieke dienstverlening verknipt geraakt. Het doel staat ons niet meer helder voor ogen, zegt hoogleraar bestuurskunde Joop Koppenjan. De toekomst ligt in het combineren van aanbestedingen met het sturen op samenhang en kwaliteit. ‘Het klassieke voorbeeld van de verknipte dienstverlening is natuurlijk de opsplitsing van de NS en ProRail,’ zegt Joop Koppenjan, die verbonden is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.