18 februari 2018

Digicommissaris Bas Eenhoorn draagt stokje over

image for Digicommissaris Bas Eenhoorn draagt stokje over image

Tijdens het laatste Nationaal Beraad Digitale Overheid van 17 januari 2018 heeft Digicommissaris Bas Eenhoorn het stokje overgedragen aan staatssecretaris Raymond Knops.
De sturing op de Digitale Overheid valt onder politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hiermee is een einde gekomen aan de opdracht van Bas Eenhoorn als Nationaal Commissaris Digitale Overheid, kortweg ‘de Digicommissaris’. Deze opdracht betrof, naast het op orde brengen van de governance en de financiën, ook het aanjagen van vernieuwing en innovatie.

Tijdens het laatste Nationaal Beraad Digitale Overheid van 17 januari 2018 heeft Digicommissaris Bas Eenhoorn het stokje overgedragen aan staatssecretaris Raymond Knops.
De sturing op de Digitale Overheid valt onder politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hiermee is een einde gekomen aan de opdracht van Bas Eenhoorn als Nationaal Commissaris Digitale Overheid, kortweg ‘de Digicommissaris’. Deze opdracht betrof, naast het op orde brengen van de governance en de financiën, ook het aanjagen van vernieuwing en innovatie.
Sinds het aantreden van het kabinet Rutte III is er in de persoon van de staatssecretaris van BZK, Raymond Knops, één portefeuillehouder digitale overheid, voor burgers én bedrijven.

Bron: digitaleoverheid.nl