15 oktober 2011

DigiD komt voorlopig niet beschikbaar voor gemeentesites

image for DigiD komt voorlopig niet beschikbaar voor gemeentesites image

Het blijft voor gemeenten die zijn afgesloten van DigiD onduidelijk wanneer ze weer over de dienst kunnen beschikken. Een concrete streefdatum ontbreekt. Overheidsdiensten Logius en Govcert ontzegden gemeentesites na aanleiding van een beveiligingslek uit voorzorg de toegang tot DigiD-diensten. Gemeenten moeten eerst de beveiliging op orde krijgen voordat de inwoners weer gebruik kunnen maken van DigiD.

Het blijft voor gemeenten die zijn afgesloten van DigiD onduidelijk wanneer ze weer over de dienst kunnen beschikken. Een concrete streefdatum ontbreekt. Overheidsdiensten Logius en Govcert ontzegden gemeentesites na aanleiding van een beveiligingslek uit voorzorg de toegang tot DigiD-diensten. Gemeenten moeten eerst de beveiliging op orde krijgen voordat de inwoners weer gebruik kunnen maken van DigiD.