28 januari 2014

Digitaal beroep tegen verkeersboetes

image for Digitaal beroep tegen verkeersboetes image

Het is sinds kort mogelijk om online in beroep te gaan tegen een verkeersboete. Het Openbaar Ministerie heeft een Digitaal Loket Verkeer geopend waar een volledig beroep kan worden ingediend. Hiervoor zijn DigiD en het CJIB-nummer van de beschikking nodig. Via het loket wordt een vast aantal stappen doorlopen, toegespitst op het soort boete. Gevraagd wordt waarom iemand het niet eens is met de beschikking.

Het is sinds kort mogelijk om online in beroep te gaan tegen een verkeersboete. Het Openbaar Ministerie heeft een Digitaal Loket Verkeer geopend waar een volledig beroep kan worden ingediend. Hiervoor zijn DigiD en het CJIB-nummer van de beschikking nodig. Via het loket wordt een vast aantal stappen doorlopen, toegespitst op het soort boete. Gevraagd wordt waarom iemand het niet eens is met de beschikking.