13 februari 2012

Dimpact, GovUnited en KING intensiveren onderlinge samenwerking

image for Dimpact, GovUnited en KING intensiveren onderlinge samenwerking image

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), Dimpact enGovUnited ondertekenden onlangs een intentieverklaring tot intensieve samenwerking op het gebied van de Basisgemeente en de verwerving van burgerzakenmodules voor het programma modernisering GBA (mGBA).

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), Dimpact enGovUnited ondertekenden onlangs een intentieverklaring tot intensieve samenwerking op het gebied van de Basisgemeente en de verwerving van burgerzakenmodules voor het programma modernisering GBA (mGBA).