26 juni 2012

Dimpact, GovUnited en KING schrijven gezamenlijk bestek voor verwerving Burgerzakenmodules mGBA

image for Dimpact, GovUnited en KING schrijven gezamenlijk bestek voor verwerving Burgerzakenmodules mGBA image

Dimpact en GovUnited, twee samenwerkingsverbanden van gemeenten, hebben besloten tot de gezamenlijke verwerving van de burgerzakenmodules ten behoeve van de Basisregistratie Personen (BRP). Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met KING en de Marktplaats Verwerving Burgerzakenmodules. Het uitgangspunt is een zaakgerichte oplossing. Intensieve samenwerking Eerder dit jaar hebben Dimpact, GovUnited en KING een intentieverklaring getekend voor intensieve samenwerking.

Dimpact en GovUnited, twee samenwerkingsverbanden van gemeenten, hebben besloten tot de gezamenlijke verwerving van de burgerzakenmodules ten behoeve van de Basisregistratie Personen (BRP). Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met KING en de Marktplaats Verwerving Burgerzakenmodules. Het uitgangspunt is een zaakgerichte oplossing. Intensieve samenwerking Eerder dit jaar hebben Dimpact, GovUnited en KING een intentieverklaring getekend voor intensieve samenwerking.