20 februari 2020

Diplomatie bij cyber-veiligheid

image for Diplomatie bij cyber-veiligheid image

Op het gebied van cyberveiligheid kiezen nationale overheden momenteel vooral voor verdediging en afschrikking, maar op lange termijn zou diplomatie juist helpen, betoogt onderzoeker Sico van der Meer op de website van het Rathenau Instituut.

Op het gebied van cyberveiligheid kiezen nationale overheden momenteel vooral voor verdediging en afschrikking, maar op lange termijn zou diplomatie juist helpen, betoogt onderzoeker Sico van der Meer op de website van het Rathenau Instituut.

Samenlevingen worden razendsnel afhankelijker van digitale technologieën, zoals online bankieren en de automatisering van havens. Daardoor neemt de kwetsbaarheid voor cyberaanvallen snel toe. Nationale overheden kunnen actie ondernemen om cyberveiligheid te verhogen. Waar zij momenteel vooral kiezen voor verdediging en afschrikking, kunnen op langere termijn alleen blijvende resultaten worden geboekt indien zij samenwerken.

De meeste landen reageren op de toenemende cyberdreiging door vooral te investeren in de beveiliging van digitale netwerken. Overheden kunnen dit bereiken door hun eigen netwerken beter te beveiligen en door veiligheidsstandaarden verplicht te stellen voor bepaalde belangrijke netwerken die deel uitmaken van de vitale infrastructuur. Veel landen zetten ook in op het afschrikken van digitale aanvallers, maar het is vooralsnog lastig om daders van cyberaanvallen met volledige zekerheid aan te wijzen.

Op lange termijn kan diplomatie juist succesvol zijn. Wanneer overeenstemming wordt bereikt over gedeelde belangen kunnen landen deze verankeren in internationale normen en zogenoemde ‘vertrouwenwekkende maatregelen’. Het gaat erom dat je met elkaar vaststelt dat uiteindelijk niemand belang heeft bij bepaalde typen cyberaanvallen met grote maatschappelijke gevolgen.

Samenwerking is niet alleen noodzakelijk tussen landen onderling, maar ook tussen landen en het bedrijfsleven, dat immers het grootste deel van de digitale infrastructuur in handen heeft. Met gedeelde belangen als uitgangspunt, kan de digitale dreiging door gezamenlijke inspanningen worden verminderd.

Lees hier de hele blog van Sico van der Meer