10 januari 2012

Doorontwikkeling burgerperspectief: burgeronderzoeken ‘onder de loep’

image for Doorontwikkeling burgerperspectief: burgeronderzoeken ‘onder de loep’ image

De onderzoeken van Waarstaatjegemeente.nl waarmee gemeenten inzicht krijgen in de mening van hun burgers, vormen een steeds belangrijkere bron van sturingsinformatie voor gemeenten. KING neemt mede daarom de burgerpeiling en het klanttevredenheidsonderzoek van Waarstaatjegemeente.nl onder de loep. Gekeken wordt naar actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid.

De onderzoeken van Waarstaatjegemeente.nl waarmee gemeenten inzicht krijgen in de mening van hun burgers, vormen een steeds belangrijkere bron van sturingsinformatie voor gemeenten. KING neemt mede daarom de burgerpeiling en het klanttevredenheidsonderzoek van Waarstaatjegemeente.nl onder de loep. Gekeken wordt naar actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid.