18 oktober 2011

E-overheid vermindert regeldruk voor burgers

image for E-overheid vermindert regeldruk voor burgers image

Het grootschalig gebruik van de e-overheid door burgers, gemeenten en andere overheden loont: het zal in 2015 leiden tot een vermindering van administratieve lasten voor burgers van 5,5 miljoen uur per jaar. Ook de kosten die burgers maken, zoals reis- en verzendkosten, om hun zaken met de overheid te regelen, dalen met EUR 1,6 miljoen per jaar. Dat blijkt uit berekeningen van SIRA-consulting in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken enKoninkrijkrelaties (BZK).

Het grootschalig gebruik van de e-overheid door burgers, gemeenten en andere overheden loont: het zal in 2015 leiden tot een vermindering van administratieve lasten voor burgers van 5,5 miljoen uur per jaar. Ook de kosten die burgers maken, zoals reis- en verzendkosten, om hun zaken met de overheid te regelen, dalen met EUR 1,6 miljoen per jaar. Dat blijkt uit berekeningen van SIRA-consulting in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken enKoninkrijkrelaties (BZK).