26 mei 2023

Elektronisch zakendoen met de overheid

image for Elektronisch zakendoen met de overheid image

De e-Overheid vierde onlangs vrijwel onopgemerkt haar vijfentwintigste verjaardag. Het in 1996/97 gestarte project Overheidsloket 2000 (OL2000) kan worden gezien als de geboorte van de e-Overheid met een (digitaal) loket. OL2000 wil bestaande, trage en bureaucratische dienstverlening aan burgers en ondernemers vervangen door digitale dienstverlening die voldoet aan kwaliteitsnormen: de in 2005 gepubliceerde Burger Service Code. Om die technisch mogelijk te maken stuurt OL2000 aan op de ontwikkeling van NORA, de Nationale Overheidsbrede Referentie Architectuur. Zo moeten burgers en ondernemers het recht krijgen om elektronisch zaken te doen met de e-Overheid. Maar kunnen zij nog voldoende vertrouwen hebben in de e-Overheid en zal dit (voor)recht ooit verworden tot een plicht?

Traditioneel onderhoudt de overheid het contact met de burger schriftelijk, telefonisch of aan het loket. Die contacten zijn arbeidsintensief, traag en foutgevoelig. De e-Overheid “verleidt” inwoners en ondernemers om elektronisch zaken te doen. Door menselijke tussenkomst te reduceren of zelfs te elimineren is er minder kans op fouten en is het resultaat objectief en controleerbaar. Met het project OL2000 is deze ontwikkeling in gang gezet.

Rijp en klaar
Het project OL 2000 legde de basis voor de ontwikkeling van de e-Overheid. Het beoogde de loketten van de departementen, provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties digitaal toegankelijk te maken. De tijd was er rijp en de technologie (internet) klaar voor. De verwachtingen met betrekking tot elektronische transacties met de overheid waren hooggespannen.

Zo stond er in NRC Handelsblad ooit een interview met een Amerikaanse hoogleraar die volhield dat een routinematige transactie – bijvoorbeeld het verlenen van een eenvoudige vergunning of ontheffing – binnen 23 minuten genomen moest kunnen worden. Later in het interview corrigeerde hij zichzelf: hij had natuurlijk bedoeld: binnen 23 seconden… Haalbaar of niet?

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Od 24: Goed informatiebeheer, we maken het te moeilijk. Lees hier verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *