16 februari 2015

Eerste 100 dagen Marens Engelhart: Algemeen Rijks Archivaris / Directeur Nationaalarchief

image for Eerste 100 dagen Marens Engelhart: Algemeen Rijks Archivaris / Directeur Nationaalarchief image

Er wordt veel naar buiten getreden en samengewerkt in en met onze omgeving.Marens rijkt aan om een strategisch gesprek met hem aan te gaan over hoe we ons verhouden met de omgeving. Er zitten vele uitdagingen in. Het Nationaal Archief is een ‘merk’, interactie met onze omgeving is belangrijk om draagvlak te hebben en dat ‘archiveren’ er toe doet is, hoewel je dat zou mogen verwachten, niet vanzelfsprekend goed overal goed geregeld. Er is grote afhankelijkheid van ketens die voorafgaand aan archiveren. Toezicht op afstand zoals de EGI dat heeft, heeft voordelen.

Er wordt veel naar buiten getreden en samengewerkt in en met onze omgeving.Marens rijkt aan om een strategisch gesprek met hem aan te gaan over hoe we ons verhouden met de omgeving. Er zitten vele uitdagingen in. Het Nationaal Archief is een ‘merk’, interactie met onze omgeving is belangrijk om draagvlak te hebben en dat ‘archiveren’ er toe doet is, hoewel je dat zou mogen verwachten, niet vanzelfsprekend goed overal goed geregeld. Er is grote afhankelijkheid van ketens die voorafgaand aan archiveren. Toezicht op afstand zoals de EGI dat heeft, heeft voordelen. In de organisatie zitten, zoals decentrale overheden dat realiseren heeft ook voordelen.


Collectiebeheer en prettig presenteren is een belangrijke kerntaak van het Nationaal Archief. De positie, uitstraling van het gebouw en de houding van alle medewerkers zijn in ontwikkeling. Hoopgevende initiatieven. Het E-Depot dat het Nationaal Archief neerzet, heeft potentie. Draagvlak dat daaromheen wordt georganiseerd kan een les zijn voor andere overheden. Er is ongelooflijk veel werk te verzetten om digitale informatiehuishouding duurzaam toegankelijk te krijgen, hebben en houden.


Binnen wordt hard gewerkt door professionals.Ter oriëntatie worden werkoverleggen bijgewoond. Marens woonde er al enkele bij: enorme dynamiek, inspiratie en ‘klussen’ die er toe doen. Het archiefwezen mag zich opstellen als de wegbereider voor de openbaarheid van informatie. Natuurlijk onder voorwaarden dat de veiligheid van de Staat niet in het gedrang komt en de belangen van personen (privacy) niet geschaad. In het teamoverleg met Archief2020 kwam aan de orde dat ‘leveranciers’ die langs komen worden bevraagd op hun bijdrage om de opgaven van de informatievoorziening/archiefsector te versterken. Zo werd o.m. gevraagd: hoe ver is het met automatische indexering. Digitalisering ten spijt zijn behoudens de ‘gesloten’ ervaringen bij Inlichtingendiensten en hun programmatuur nog niet veel succesvolle projecten bekend.