23 juli 2012

Elektronische bekendmaking in 2014 verplicht

image for Elektronische bekendmaking in 2014 verplicht image

Gemeenten moeten vanaf 2014 hun regelgeving op het internet bekend maken. Vanaf dan zijn decentrale overheden verplicht om hun regels te publiceren in een elektronisch blad. Het ministerie van BZK stelt hiervoor tijdig een centrale publicatievoorziening ter beschikking. Deze wijziging in de Wet elektronische bekendmaking vindt plaats op 1 januari 2014. Met de VNG, IPO en UvW is overeenstemming bereikt over de datum.

Gemeenten moeten vanaf 2014 hun regelgeving op het internet bekend maken. Vanaf dan zijn decentrale overheden verplicht om hun regels te publiceren in een elektronisch blad. Het ministerie van BZK stelt hiervoor tijdig een centrale publicatievoorziening ter beschikking. Deze wijziging in de Wet elektronische bekendmaking vindt plaats op 1 januari 2014. Met de VNG, IPO en UvW is overeenstemming bereikt over de datum.