18 februari 2018

ENSIA vragenlijsten zijn ingeleverd

image for ENSIA vragenlijsten zijn ingeleverd image

In het voorbije jaar is hard gewerkt aan ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Deze tool heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsproces over onder andere informatieveiligheid bij gemeenten. Verder moet ENSIA zorgen voor verdere professionalisering door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke planning & controlcyclus. Nu zijn de ENSIA-zelfevaluatievragenlijsten van gemeenten ingevuld en ingeleverd.

In het voorbije jaar is hard gewerkt aan ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Deze tool heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsproces over onder andere informatieveiligheid bij gemeenten. Verder moet ENSIA zorgen voor verdere professionalisering door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke planning & controlcyclus. Nu zijn de ENSIA-zelfevaluatievragenlijsten van gemeenten ingevuld en ingeleverd.
ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). De verantwoordingssystematiek over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWInet) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is samengevoegd en gestroomlijnd.

Bron: digitaleoverheid.nl