22 april 2020

Gebruiksvriendelijke corona-app

image for Gebruiksvriendelijke corona-app image

Rondom de ontwikkeling van een corona-app is terecht veel aandacht voor veiligheid en privacy, maar Gebruiker Centraal roept op ook aandacht te hebben voor het menselijk perspectief, om een app te ontwikkelen die bruikbaar, toegankelijk en gebruiksvriendelijk is.

Rondom de ontwikkeling van een corona-app is terecht veel aandacht voor veiligheid en privacy, maar Gebruiker Centraal roept op ook aandacht te hebben voor het menselijk perspectief, om een app te ontwikkelen die bruikbaar, toegankelijk en gebruiksvriendelijk is.

Een aandachtspunt van dit kabinet is de inclusiviteit van de dienstverlening van de overheid. Toegankelijkheid is een wettelijke verplichting: iedereen moet kunnen meedoen, ongeacht wie je bent, of je een beperking hebt of in welke context of situatie je je bevindt. Gebruiker Centraal stelt dat inclusieve en gebruiksvriendelijke dienstverlening mogelijk is.

Gebruiker Centraal, een community voor professionals die bezig zijn met de (online) dienstverlening van de overheid, doet een dringende oproep aan alle professionals en ervaringsdeskundigen die zich bezighouden met de gebruikerskant – of dat nu om duidelijk taalgebruik, bruikbaarheid of toegankelijkheid gaat – om mee te kijken bij de ontwikkeling van deze app.