29 juni 2023

Overheden passen nog weinig standaarden toe

image for Overheden passen nog weinig standaarden toe image

Het toepassen van open standaarden door overheden gaat nog steeds te langzaam en goede uitleg in het jaarverslag ontbreekt. Dat concludeert Forum Standaardisatie in de Monitor Open Standaarden 2022.

Standaarden ondersteunen gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen. Openheid zorgt ervoor dat iedereen de standaarden kan gebruiken, waarmee het bijdraagt aan interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid. Bovendien bespaart het kosten en verlicht het administratieve lasten.

Jaarlijks doet Forum Standaardisatie onderzoek naar hoe het ‘pas toe of leg uit’-beleid voor open standaarden uitpakt in de praktijk. De onderzoekers kijken naar aanbestedingen, jaarverslagen, overheidsbrede voorzieningen en wat verder bekend is per standaard.

Over het algemeen gebruiken publieke organisaties de standaarden van de ‘pas toe of leg uit’- lijst nog te weinig. Met name als het gaat om de internet- en informatieveiligheidsstandaarden levert dit een situatie op die ‘niet meer uit te leggen is’, schrijft Forum Standaardisatie.

Vooral bij openbare aanbestedingen worden nog steeds te weinig openbare standaarden gevraagd. Vaak betreft dit een veiligheidsstandaard.

Forum Standaardisatie ziet een goede toepassing van de open standaarden bij overheidsbrede voorzieningen (GDI voorzieningen). Er zijn 17 voorzieningen onderzocht in 2022. Als een standaard relevant is voor die voorziening, wordt deze in 81 procent van de gevallen ook daadwerkelijk toegepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *