14 augustus 2017

Gemeenten bundelen krachten voor moderne persoonsregistratie

image for Gemeenten bundelen krachten voor moderne persoonsregistratie image

Als bestuurlijk partner zijn gemeenten met de door de Tweede Kamer bij de minister van BZK afgedwongen stop van Operatie BRP voor een voldongen feit gesteld. Het bereiken van de doelen die Operatie BRP (oBRP) nastreefde en die door gemeenten nog steeds van belang worden geacht, is onzeker geworden. Inmiddels is een initiatief ontstaan om ervoor te zorgen dat realisatie van een moderne persoonsregistratie voor gemeenten de komende jaren mogelijk blijft.

Als bestuurlijk partner zijn gemeenten met de door de Tweede Kamer bij de minister van BZK afgedwongen stop van Operatie BRP voor een voldongen feit gesteld. Het bereiken van de doelen die Operatie BRP (oBRP) nastreefde en die door gemeenten nog steeds van belang worden geacht, is onzeker geworden. Inmiddels is een initiatief ontstaan om ervoor te zorgen dat realisatie van een moderne persoonsregistratie voor gemeenten de komende jaren mogelijk blijft.

Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens
In lijn met de beweging Samen Organiseren is in de afgelopen tijd een groep gemeenten opgestaan – waaronder Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Den Haag en Haarlem – die samen met NVVB, VNG en KING ernaar streven niet al het tot nog toe verrichte (denk)werk rondom een moderne persoonsregistratie verloren te laten gaan. Dat heeft geresulteerd in een initiatief met als werktitel ‘Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens’. Inmiddels is op basis van dit initiatief opdracht gegeven om dit jaar een oriëntatie uit te voeren en ervoor te zorgen dat realisatie van een moderne persoonsregistratie voor gemeenten in de komende jaren mogelijk blijft.
Een team van voorheen bij oBRP betrokkenen draagt bij aan dit initiatief. Met hen en betrokken gemeenten wordt een ontwerp gemaakt voor de Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens.

Bron: kinggemeenten.nl