27 juli 2011

Gemnet maakt efactureren via Digipoort mogelijk

image for Gemnet maakt efactureren via Digipoort mogelijk image

De overheid stimuleert bedrijven hun facturen digitaal te versturen via Digipoort. Ook gemeenten worden gemotiveerd om aan te sluiten op Digipoort om deze digitale facturen te ontvangen. Om dit proces eenvoudig én veilig te laten verlopen, ontwikkelde Gemnet de module ‘Efacturen via Digipoort’. Deze module maakt onderdeel uit van het toekomstvaste Gemnet Berichten Platform waarmee ook andere landelijke voorzieningen gekoppeld kunnen worden.

De overheid stimuleert bedrijven hun facturen digitaal te versturen via Digipoort. Ook gemeenten worden gemotiveerd om aan te sluiten op Digipoort om deze digitale facturen te ontvangen. Om dit proces eenvoudig én veilig te laten verlopen, ontwikkelde Gemnet de module ‘Efacturen via Digipoort’. Deze module maakt onderdeel uit van het toekomstvaste Gemnet Berichten Platform waarmee ook andere landelijke voorzieningen gekoppeld kunnen worden.