12 februari 2018

Gluren bij AG Connect

image for Gluren bij AG Connect image

Op de website schrijft AG Connect dat ICT’ers in Nederland vinden dat politici te weinig kennis hebben van technologie, waardoor kansen blijven liggen en risico’s onvoldoende aangepakt worden. Dat blijkt uit onderzoek van AG Connect en de KNVI.1

Op de website schrijft AG Connect dat ICT’ers in Nederland vinden dat politici te weinig kennis hebben van technologie, waardoor kansen blijven liggen en risico’s onvoldoende aangepakt worden. Dat blijkt uit onderzoek van AG Connect en de KNVI.1
Ook lezen we dat op veel tweedehands opslagmedia, die door bedrijven worden doorverkocht, vaak nog veel gevoelige gegevens staan. De formattering is niet, onvolledig of slecht uitgevoerd.2 Daarnaast blijkt dat datalekken in slechts 11% van de gevallen gemeld worden aan de klanten.3 Men wil het lek vooral zo snel mogelijk dichten. Wel wordt al steeds vaker een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens ingediend, namelijk in 41% van de gevallen.
In het vakblad4 vermeldt AG Connect trots dat zij 50 jaar bestaat, waarvoor – bij dezen – onze felicitaties op hun plaats zijn! Zij grijpt dit lustrum aan om terug te blikken, maar vooral ook om vooruit te kijken. Er is veel aandacht voor Artificial Intelligence; er is duidelijk sprake van een hype, maar wat mogen we de komende jaren daadwerkelijk verwachten? De meningen verschillen.
Een herkenbaar artikel voor veel Odlezers gaat over de ontwikkelingen in de ITarbeidsmarkt. Bij sollicitanten wordt steeds minder geïnformeerd naar vaktechnische kennis, maar gaat de aandacht vooral uit naar de soft skills. Daarnaast publiceert AG Connect diverse artikelen gericht aan ITmanagers. Met welke thema’s worstelen zij (nog steeds) en hoe kunnen zij in een digitaliserende organisatie de kwaliteit van IT verbeteren?

Meer weten? Surf dan naar https://www.agconnect.nl/. Er worden diverse abonnementen aangeboden, variërend van € 7,50 p/m tot € 12,50 p/m (excl. btw).


Noten

1 https://www.agconnect.nl/artikel/icters-it-kennisniveau-politici-te-laag

2 https://www.agconnect.nl/artikel/ook-zakelijkedata-lekt-uit-afgedankte-opslag

3 https://www.agconnect.nl/artikel/datalek-geenreden-klanten-te-waarschuwen

4 AG Connect, nummer 10, december 2017.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *