13 mei 2014

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

image for Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten image

Onlangs is de publicatie ‘Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten’ verschenen.

Het rapport is opgesteld in opdracht van het IPO, daarbij ondersteund door het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) en het programma iNUP/Cluster STOUT. De inhoud van de handreiking is tot stand gekomen in een werkgroep met vijf omgevingsdiensten.

Onlangs is de publicatie ‘Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten’ verschenen.

Het rapport is opgesteld in opdracht van het IPO, daarbij ondersteund door het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) en het programma iNUP/Cluster STOUT. De inhoud van de handreiking is tot stand gekomen in een werkgroep met vijf omgevingsdiensten.
De aanleiding voor deze handreiking is gelegen in diverse gelijksoortige vragen vanuit omgevingsdiensten over het realiseren van het gebruik van basisregistraties, bij voorbeeld vragen over nut en noodzaak, regelgeving, inhoudelijke aspecten en ICT-aspecten. Het rapport geeft op deze vragen de belangrijkste antwoorden.