12 april 2012

Het surrealisme van IT bij de overheid (column)

image for Het surrealisme van IT bij de overheid (column) image

Doublethink is een begrip dat door George Orwell is geïntroduceerd in zijn beroemde roman ‘1984’. Het is een mentaal mechanisme dat mensen in staat stelt oprecht en tegelijkertijd in twee volkomen tegengestelde ideeën te geloven zonder die tegenstelling als problematisch te ervaren. In de ruim tien jaar dat ik me in Nederland heb beziggehouden met open source en open standaarden in de publieke sector ben ik heel wat geoefende doublethinkers tegengekomen.

Doublethink is een begrip dat door George Orwell is geïntroduceerd in zijn beroemde roman ‘1984’. Het is een mentaal mechanisme dat mensen in staat stelt oprecht en tegelijkertijd in twee volkomen tegengestelde ideeën te geloven zonder die tegenstelling als problematisch te ervaren. In de ruim tien jaar dat ik me in Nederland heb beziggehouden met open source en open standaarden in de publieke sector ben ik heel wat geoefende doublethinkers tegengekomen.